Giải bài 116 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 116 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 116 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính :

a) (-4) . (-5) . (-6) ;        b) (-3 + 6) . (-4) ;

c) (-3 – 5) . (-3 + 5) ;        d) (-5 – 13) : (-6).

Lời giải câu 116 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 116 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)