Giải bài 116 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 116 Trang 47 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đề bài 116 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 116 Trang 47 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 116 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 116 Trang 47 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)