Giải bài 115 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 115 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 115 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm a ∈ Z, biết :

a) | a | = 5 ;        b) | a | = 0 ;        c) | a | = -3 ;

d) | a | = | -5 | ;        e) -11| a | = -22.

Lời giải câu 115 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 115 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)