Giải bài 115 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 115 Trang 47 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đề bài 115 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67.

Lời giải câu 115 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 115 trang 47 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)