Giải bài 114 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 114 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 114 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :

a) -8 < x < 8 ;          b) -6 < x < 4 ;         c) -20 < x < 21.

Lời giải câu 114 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 114 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)