Giải bài 111 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 111 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 111 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính các tổng sau :

a) [(-13) + (-15)] + (-8) ;

b) 500 – (-200) – 210 – 100 ;

c) – (-129) + (-119) – 301 + 12 ;

d) 777 – (-111) – (-222) + 20.

Lời giải câu 111 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 111 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)