Giải bài 110 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 110 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 110 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Cho ví dụ minh họa đối với câu sai:

a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

c) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

d) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Lời giải câu 110 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 110 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)