Giải bài 11 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 11 Trang 8 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Nhân đa thức với đa thức.

Đề bài 11 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1:

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

(x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7.

Lời giải câu 11 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 11 Trang 8 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)