Giải bài 11 Trang 76 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 11 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Đề bài 11 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2m. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc A.

Lời giải câu 11 Trang 76 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 11 trang 76 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)