Giải bài 11 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 11 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 11 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào ?

Lời giải câu 11 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

– Lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

– Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

(BAIVIET.COM)