Giải bài 11 Trang 52 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải bài 11 Trang 52 SGK Toán Hình học lớp 12, phần bài tập Câu hỏi trắc nghiệm chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.

Đề bài 11 Trang 52 SGK Toán Hình học lớp 12:

Cho hình trụ có bán kính r; O, O’ là tâm của hai đáy OO’ = 2r. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với đáy của hình trụ tại O và O’. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

A) Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ;

B) Diện tích mặt cầy bằng 2/3 diện tích toàn phần của hình trụ;

C) Thể tích khối cầu bằng 3/4 thể tích khối trụ;

D) Thể tích khối cầu bằng 2/3 thể tích khối trụ;

Lời giải câu 11 Trang 52 SGK Toán Hình học lớp 12:

Giai bai 11 Trang 52 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)