Giải bài 11 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 11 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.

Đề bài 11 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định a, b biết đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)

Lời giải câu 11 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 11 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)