Giải bài 11 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 11 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 11 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Lời giải câu 11 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

+) Điểm A (−3; 0) ⇒ hoành độ là −3 và tung độ là 0

⇒ điểm A nằm trên trục hoành, tại vị trí điểm −3

+) Điểm B (−1; 1) ⇒ hoành độ là −1 và tung độ là 1

+) Điểm C (0; 3)⇒ hoành độ là 0 và tung độ là 3

⇒ điểm C nằm trên trục tung, tại vị trí điểm 3

+) Điểm D (1; 1) ⇒ hoành độ là 1 và tung độ là 1

+) Điểm E (3; 0) ⇒ hoành độ là 3 và tung độ là 0

⇒ điểm E nằm trên trục hoành, tại vị trí điểm 3

+) Điểm F (1; −1) ⇒ hoành độ là 1 và tung độ là −1

+) Điểm G (0; −3) ⇒ hoành độ là 0 và tung độ là −3

⇒ điểm C nằm trên trục tung, tại vị trí điểm −3

+) Điểm H (−1; −1) ⇒ hoành độ là −1 và tung độ là −1

Xem hình sau:

giai bai 11 trang 48 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)