Giải bài 11 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 11 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài 11 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Giai bai 11 Trang 45 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 11 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11:

Chọn Câu B

(BAIVIET.COM)