Giải bài 11 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 11 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài 11 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Dựa vào Bảng 30.1 (SGK) để trả lời câu hỏi.

Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

A. Xesi.

B. Kali.

C. Natri.

D. Canxi.

Lời giải câu 11 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 11 Trang 158 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)