Giải bài 11 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 11 Trang 131 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê.

Đề bài 11 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là: 50 kg, 38 kg, 40 kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

(A) 41,4 kg ;     (B) 42,4 kg ;

(C) 26 kg ;     (D) 37 kg.

Lời giải câu 11 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 11 Trang 131 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)