Giải bài 11 Trang 12 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 11 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Luyện tập – Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 11 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2:

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó ? Vì sao ?

Lời giải câu 11 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2:

Tổng quát : Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì ta có thể kết luận hệ phương trình có vô số nghiệm, vì hệ có hai nghiệm phân biệt nghĩa là hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của chúng có hai điểm chung phân biệt, suy ra chúng trùng nhau.

Giai bai 11 Trang 12 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

BAIVIET.COM