Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Tại sao trong các máy thu hình lại có thể phát ra cả âm thanh và hình ảnh?

Lời giải câu 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

Trong các máy thu hình có thể phát ra cả âm thanh và hình ảnh vì người ta tách riêng tín hiệu hình ảnh (thị tần), và tín hiệu âm thanh (âm tần), sau đó khuếch đại chúng lên rồi đưa ra loa và màn hình để chúng ta xem được cả âm thanh và hình ảnh.

(BAIVIET.COM)