Giải bài 11 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 11 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 11 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Giai bai 11 Trang 107 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 11 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 11 Trang 107 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)