Giải bài 102 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 102 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 13: Bội và ước của một số nguyên.

Đề bài 102 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Lời giải câu 102 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 102 Trang 97 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)