Giải bài 100 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 100 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 12: Tính chất của phép nhân.

Đề bài 100 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giá trị của tích m . n² với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây :

A. 18;          B. 18 ;          C. 36 ;          D. 36.

Lời giải câu 100 Trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 100 Trang 96 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)