Giải bài 10 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 10 Trang 8 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên.

Đề bài 10 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

…., 4600, ….

…., …., a.

Lời giải câu 10 Trang 8 SGK Toán 6 – Tập 1:

Để có ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống bên trái số liền sau của 4600: là số 4601, vào chỗ trống bên phải số liền trước của 4600: là số 4599.

4601, 4600, 4599.

– Điền vào hai chỗ trống bên trái 2 số liền sau của a: lần lượt là 2 số a + 2 và a + 1.

a + 2, a + 1, a.

(BAIVIET.COM)