Giải bài 10 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 10 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 10 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Lời giải câu 10 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 10 Trang 62 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)