Giải bài 10 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 10 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.

Đề bài 10 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = x² – 2x – 1;

b) y = -x² + 3x + 2

Lời giải câu 10 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 10 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 1

Giai bai 10 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 2

Giai bai 10 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 3

Giai bai 10 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai - Hinh 4

(BAIVIET.COM)