Giải bài 10 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 10 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 9: Sóng dừng.

Đề bài 10 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12:

Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s, tính tần số dao động của dây.

Lời giải câu 10 Trang 49 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 10 Trang 49 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)