Giải bài 10 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 10 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 10 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Lời giải câu 10 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 10 trang 48 sgk toan lop 9 - tap 1

– Gọi hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước AB = 30cm; BC = 20cm.

– Sau khi bớt các kích thước của hình chữ nhật đi x (cm), ta có hình chữ nhật mới là A’B’C’D’ có:

A’B’ = 30 – x

B’C’ = 20 – x

Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A’B’C’D’, ta có:

y = 2 [(30 – x) + (20 – x)]

⇒ y = 2(50 – 2x)

⇒ y = -4x + 100 (cm)

(BAIVIET.COM)