Giải bài 10 Trang 217 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 10 Trang 217 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 41: Cấu tạo vũ trụ.

Đề bài 10 Trang 217 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà.

A. Sao siêu mới.

B. Punxa.

C. Lỗ đen.

D. Quaza.

Lời giải câu 10 Trang 217 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án D.

Các thành viên của Thiên hà gồm các sao, các lỗ đen, các tinh vân, các punxa. Quaza không là thành viên của thiên hà.

(BAIVIET.COM)