Giải bài 10 Trang 21 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 10 Trang 21 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.

Đề bài 10 Trang 21 SGK Vật lý lớp 11:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn

B.Cu lông

C.Vôn nhân mét.

D.Vôn trên mét.

Lời giải câu 10 Trang 21 SGK Vật lý lớp 11:

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.

Đáp án: D

(BAIVIET.COM)