Giải bài 10 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 10 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài 10 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Dựa vào bảng 30.1 (SGK) để trả lời câu hỏi.

Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng

A. 0,1 μm.

B. 0,2 μm.

C. 0,3 μm.

D. 0,4 μm.

Lời giải câu 10 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 10 Trang 158 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)