Giải bài 10 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 10 Trang 131 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê.

Đề bài 10 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

(A) 1 ;     (B) 2 ;

(C) 3 ;     (D) 4.

Lời giải câu 10 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 10 Trang 131 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)