Giải bài 10 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 10 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 10 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.

Lời giải câu 10 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

Điểm khác nhau của phương pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể:

Chọn lọc cá thểChọn lọc hàng loạt
Kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể, chọn ra những cá thể tốt nhất, phù hợp với mục tiêu chọn lọc để nhân giống.Dựa vào kiểu hình, chọn ra một nhóm cá thể phù hợp nhất với mục tiêu chọn lọc để làm giống.
Nhân lên riêng rẽ theo từng dòng.Hạt của những cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau.
Có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền thấp.Có hiệu quả đối với những tính trạng có hệ số di truyền cao.
Đòi hỏi công phu, theo dõi chặt chẽ, khó áp dụng rộng rãi.Đơn giản, dễ làm, có thể áp dụng rộng rãi.

(BAIVIET.COM)