Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Làm thế nào để có thể truyền âm thanh đi xa được? Muốn thu tín hiệu âm thanh của các đài phát thanh phải theo nguyên lí nào?

Lời giải câu 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

– Để có thể truyền âm thanh đi xa, ta sử dụng máy phát.

– Muốn thu tín hiệu âm thanh của các đài phát thanh phải theo nguyên lí của máy thu thanh: Đầu tiên tách sóng thành một chiều, sau đó loại bỏ sóng cao tần và giữ lại sóng âm tần.

(BAIVIET.COM)