Giải bài 10 Trang 106 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 10 Trang 106 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 10 Trang 106 SGK Toán 6 – Tập 1:

Vẽ:

a) Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b) Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c) Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

Lời giải câu 10 Trang 106 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 10 Trang 106 SGK Toan 6 – Tap 1- Loi giai

(BAIVIET.COM)