Giải bài 10 Trang 104 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 10 Trang 104 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn.

Đề bài 10 Trang 104 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng:

a) Bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn.

b) DE < BC.

Lời giải câu 10 Trang 104 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 10 trang 104 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)