Giải bài 1 Trang 99 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 1 Trang 99 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Đề bài 1 Trang 99 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm, BC = 5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Lời giải câu 1 Trang 99 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 1 trang 99 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)