Giải bài 1 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 2.

Đề bài 1 Trang 99 SGK Lịch sử 7:

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ.

Lời giải câu 1 Trang 99 SGK Lịch sử lớp 7:

Nhờ những biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Lê mà nền kinh tế Đại Việt được phục hồi nhanh chóng và tiếp tục phát triển. Đây là biểu hiện sự thịnh vượng của thời Lê sơ.

– Nông nghiệp: được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực của nhà nước.

– Thủ công nghiệp: phát triển với những nghề thủ công truyền thống, nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời, nhất là Thăng Long.

– Thương nghiệp: chợ búa được khuyến khích mở để lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài.

(BAIVIET.COM)