Giải bài 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 99 SGK Địa lí 9:

Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thê nào?

Lời giải câu 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9:

– Khai thác biển và nuôi trồng, chế biến thuỷ sản:

  • Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, chiếm 27,4% giá trị thủy sản khai thác của cả nước (năm 2002).
  • Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm, phà thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.
  • Chế biến thủy sản khá phát triển, nổi tiếng với nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.
  • Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là : mực, tôm, cá đông lạnh.

– Dịch vụ hàng hải: có các cảng tổng hợp lớn do Trung ương quản lí như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang; đang xây dựng cảng nước sâu Dung Quất.

– Du lịch biển: có nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Sa Huỳnh (Quãng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Cà Ná (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận), các trung tâm du lịch lớn của vùng là Đà Nẵng, Nha Trang.

– Nghề làm muối khá phát triển, nổi tiếng là Sa Huỳnh, Cà Ná.

BAIVIET.COM