Giải bài 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Kinh tế châu Phi (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 99 SGK Địa lí 7:

Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

Lời giải câu 1 Trang 99 SGK Địa lí lớp 7:

Châu Phi là nơi có rất nhiều nguồn khoáng sản giá trị với trữ lượng lớn tuy nhiên công nghiệp châu Phi chậm phát triển, không đáp ứng nhu cầu hiện đại về máy móc và kỹ thuật nên thiên về khai khoáng xuất khẩu. Điều kiện tự nhiên ở châu Phi phù hợp để nhiều loại cây công nghiệp phát triển nên châu Phi phát triển theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu, nhưng cây lương thực lại k phát triển mạnh do khí hậu và diện tích đồng bằng ít trong khi dân số đông, sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu, nên châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, hàng thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

(BAIVIET.COM)