Giải bài 1 Trang 98 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 98 SGK toán lớp 3, phần bài tập Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Đề bài 1 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 98 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 1 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

a) A, M ,B là ba điểm thẳng hàng.

M, O, N là ba điểm thẳng hàng.

C, N, D là ba điểm thẳng hàng.

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

(BAIVIET.COM)