Giải bài 1 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

Đề bài 1 Trang 98 SGK Sinh học 7:

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7:

Những đặc điểm cấu tạo giúp Chân khớp phân bố rộng rãi là :

– Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.

– Chân khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.

BAIVIET.COM