Giải bài 1 Trang 97 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 97 SGK toán lớp 3, phần bài tập Số 10000 – Luyện tập.

Đề bài 1 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000.

Lời giải câu 1 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10 000.

(BAIVIET.COM)