Giải bài 1 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 30: Kinh tế châu Phi.

Đề bài 1 Trang 96 SGK Địa lí 7:

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Lời giải câu 1 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7:

– Cây công nghiệp: Được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

– Cây lương thực: Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người. Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu.

(BAIVIET.COM)