Giải bài 1 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài 1 Trang 95 SGK Lịch sử 10:

Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát tiển nông nghiệp ở các thế kỉ X – XV?

Lời giải câu 1 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10:

– Từ thế kỉ X – XV, đất nước được độc lập, thống nhất. Trong thời kì này nông nghiệp phát triển mạnh mẽ do những nguyên nhân sau đây:

+ Nhân dân tích cực khai hoang vung châu thổ sông Hồng và ven biển. Diện tích đất ngày càng mở rộng.

+ Các vua Tiền Lê, Lý hàng năm đều làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất.

+ Nhà Trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp đất cho quý tộc đặt phép quân điền.

+ Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang. Sức kéo được chú trọng.

(BAIVIET.COM)