Giải bài 1 Trang 95 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 95 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat.

Đề bài 1 Trang 95 SGK Hóa học lớp 9:

Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái tự nhiên, tính chất và ứng dụng.

Lời giải câu 1 Trang 95 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 1 Trang 95 SGK Hoa hoc lop 9 – Loi giai

(BAIVIET.COM)