Giải bài 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

Đề bài 1 Trang 94 SGK Sinh học 7:

Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 94 SGK Sinh học lớp 7:

Sâu bọ có đủ 5 giác quan:

– Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.

– Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).

– Có cơ quan thu phát âm thanh.

– Thị giác: mắt kép.

(BAIVIET.COM)