Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha.

Đề bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ 12:

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Lời giải câu 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12:

* Mạch điện ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

* Chức năng của chúng:

– Nguồn điện ba pha: để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

– Đường dây ba pha: dẫn điện.

– Các tải ba pha: Tiêu thụ điện năng.

(BAIVIET.COM)