Giải bài 1 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 15: Dòng điện trong chất khí.

Đề bài 1 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Mô tả thí nghiệm phát hiện và đo dòng điện qua chất khí và cách đưa hạt tải điện và trong chất khí.

Lời giải câu 1 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 93 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)