Giải bài 1 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

Đề bài 1 Trang 93 SGK Sinh học 7:

Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7:

Một số sâu bọ có tập tính phong phú.

– Ong: tìm kiếm mồi, bảo vệ tổ, chăm sóc con non, sống thành xã hội.

– Kiến: săn mồi, bảo vệ tổ, chăm sóc con non, sống thành xã hội.

– Bướm: giao hoan trong mùa sinh sản, đẻ trứng ở môi trường nước.

– Chuồn chuồn: đẻ trứng ở nước, giao hoan trong mùa sinh sản.

– Nhện: chăng tơ, bắt mồi sống, sau khi giao phối nhện cái sẽ ăn thịt nhện đực.

BAIVIET.COM