Giải bài 1 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi.

Đề bài 1 Trang 92 SGK Địa lí 7:

Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi.

Lời giải câu 1 Trang 92 SGK Địa lí lớp 7:

– Sự phân bố dân cư ở châu Phi không đồng đều:

+ Nhiều vùng rộng lớn hầu như không có người: vùng rừng rậm xích đạo, các hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri.

+ Dân cư tập trung đông đúc ở: vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam châu Phi , ven vịnh Ghi-nê và nhất là thung lũng sông Nin.

– Đa số dân châu Phi sống ở nông thôn. Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven biển.

– Sự phân bố dân cư ở châu Phi phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của các mô trường tự nhiên.

(BAIVIET.COM)