Giải bài 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 31: Công nghệ tế bào.

Đề bài 1 Trang 91 SGK Sinh học 9:

Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

Lời giải câu 1 Trang 91 SGK Sinh học lớp 9:

– Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ các tính trạng của cơ thể gốc.

– Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu:

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hợp để tạo mô non (mô sẹo).

+ Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận